veronique
Algemene voorwaarden Veronique Bed and Breakfast

Algemene voorwaarden Veronique Bed and Breakfast

(Met het aangaan van een reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht).

 

1. Algemeen 

Veronique Linders is eigenaar en beheerder van B&B Veronique. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid. Met het aangaan van een reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn. De beheerder van de B&B is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade, verlies of diefstal van en aan eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn juridische of andere kosten voor rekening van de gebruikers.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Veronique B&B zijn voor rekening van de gebruikers.

Gasten verplichten zich de kamer in dezelfde staat achter te laten als waarin deze werd aanvaard. Indien er onverhoopt schade wordt aangebracht aan kamer of inventaris, dient dit onmiddellijk aan eigenaar/beheerder gemeld te worden. Beschadigingen, vermissingen en herstelkosten dienen aan de eigenaar te worden vergoed. Dit geldt eveneens voor derden die met toestemming van de eigenaar/beheerder aanwezig zijn tijdens het verblijf.

De aansprakelijkheid voor schade blijft bestaan indien schade na vertrek wordt geconstateerd. De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Veronique B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij elke afwijking die niet opgenomen is in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

Onze kamers en het appartement zijn geschikt voor een maximale bezetting van 2 personen. De Bed & Breakfast is helaas niet geschikt voor kinderen. Daarnaast zijn de kamers niet geschikt voor mensen in een rolstoel, het appartement daarentegen wel. 

 

2. Reservering en bevestiging

De reservering kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of door middel van een reservering via onze site https://www.veroniquewell.nl

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Veronique B&B een bevestiging per e-mail. Op onze website wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. U wordt geacht van de inhoud ervan kennis te hebben genomen. Voor het reserveren van een verblijf worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

 
3. Betaling

De geldende tarieven vindt u terug op onze website. Uw eindafrekening kunt u bij ons contant of per pin betalen.

 

4. Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, uiterlijk achtenveertig uur van tevoren, zodat wij daardoor de vrijgevallen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden. Bij annulering binnen 48 uur worden annuleringskosten in rekening gebracht.

 

5. Aankomst en vertrek

Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.  Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur over uw kamer(s) beschikken. Op de dag van vertrek dient u de B&B uiterlijk om 11.00 uur te hebben verlaten. Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

6. Uw verblijf 

Met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient geluidsoverlast te worden voorkomen. Gebruik door anderen dan de huurders van de B&B is niet toegestaan. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

 

7. Veiligheid en Milieu

De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten. Kleine blusmiddelen bevinden zich in de ontbijtruimte. Huisdieren zijn niet toegestaan. Roken en open vuur is in het pand niet toegestaan vanwege de brandveiligheid. De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens uw verblijf. Een sleutel van de B&B en uw kamer is verkrijgbaar bij de eigenaar/beheerder. Verlies van uw sleutel wordt in rekening gebracht en komt overeen met een nieuw slot en de kosten van de slotenmaker.  

 

Wij wensen u een prettig en ontspannen verblijf bij ons toe.